'हॅपी' सुरुवात होऊ शकते,राजनी दिले उद्धवशी चर्चेचे संकेत