नांदेड-मनमाड पॅसेंजरला आग, प्रवाशांची सुरक्षा ऐरणीवर