लोकसहभागातून येत्या 4 ते 5 वर्षांत महाराष्ट्र दुष्काळमुक्त-मुख्यमंत्री