मराठवाड्याला हक्काचं पाणी मिळवून देणारच -मुख्यमंत्री