तब्बल 69 वर्षांच्या काळोखानंतर 'हे' गाव झालं प्रकाशमय