'सामना'तील वादग्रस्त व्यंगचित्राच्या वाद आता मातोश्रीवर