शिवस्मारकासाठी 3600 कोटींच्या प्रकल्पाला राज्य सरकारची मंजुरी