'देव तारी...'निसर्गाच्या तांडवातून 'रुद्र' सुखरूप बचावला