राज यांची भूमिका म्हणजे 'तुम लढो हम कपडे संभालते हैं' - राणे