लखलख दिव्यांच्या प्रकाशात उजळली दिवाळी पाडव्याची पहाट