लोकलच्या दारात लोंबकळणं जीवावर बेतलं, तरुणाचा मृत्यू