उद्धवनी 'खडसा'वले, 'असा उद्दामपणा केला तर अजित पवार होईल' !