हा घ्या पुरावा, पवारांनी काढले आदिवासी विभागाचे वाभाडे