तुम्हाला न्यायव्यवस्था बंद पाडायची आहे का ? कोर्टाने केंद्राला खडसावलं