'पोळ'खोल, हा पाहा 'प्लँचेट' स्टिंग ऑपरेशनचा व्हिडिओ