मुख्यमंत्री इमानदार अधिकाऱ्याच्या पाठीशी उभं राहतील का ?