भारताला तिसरे गोल्ड मेडल, अभिनवने साधला 'सुवर्ण'वेध