काश्मीर हा भारताचाच, पाकने स्वप्न पाहणे सोडून द्यावे-सुषमा स्वराज