संजय घरत पुन्हा वादाच्या भोवर्‍यात, कामात दिरंगाईचा ठपका