कॅशलेसचा नारा, टोल ते पेट्रोल खरेदीवर सवलतींचा वर्षाव