बंगालच्या उपसागरात भारतीय नौदलाच्या सामर्थ्याचं विराट दर्शन