माळीण दुर्घटनेतील प्रत्येक कुटुंबाचं पुनर्वसन आणि 5 लाखांची मदत