कोणाच्याही भावना दुखवण्याचा हेतू नव्हता, प्रभूदेसाईंकडून दिलगिरी