ओव्हरहेड वायरची दुरुस्तीचे काम पुर्ण, मध्य रेल्वेची वाहतूक सुरू