बहुमताचा आदर करावाच लागेल, सामनातून मुख्यमंत्र्यांना इशारा