पुलगाव दारुगोळा स्फोटात घातपाताची शक्यता कमी - पर्रिकर