मृत्यू आणि साहसाची झुंज संपली, वीर जवान हणमंथप्पा शहीद