शिंदेंची प्रतिक्रिया

September 13, 2013 4:36 PM1 commentViews: 388
  • Sham Dhumal

    श्रेय घेण्यास शिंदेसाहेब नेहमी तयारीतच असतात. परंतु जेंव्हा गुन्हेगारांच्या
    बचावासाठी कॉंन्ग्रेसचे नेते येतात त्यावेळी गृहमंत्री कुठे असतात?

close