20-25 टक्के आरक्षणाची मागणी

September 20, 2013 6:31 PM1 commentViews: 449
  • ARVIND PUJARI

    prattek samajane ashi magni keli tar brhmnani kay gunha kela .asha magnya karun jativadas khat pani ghaltat ani brahman jatiwadi ahet khqanun ultya bomba maartat

close