‘तपास CBI कडे नाही’

September 21, 2013 6:06 PM1 commentViews: 137
  • Sham Dhumal

    दाभोळकरांच्या खून्यांचा तपास पोलीस लावू शकले नाहीत. आणि हा तपास
    नेते मंडळी सी.बी.आय.कडेही देत नाहीत. याचा अर्थ काय समजायचा?
    पोलीसांचा दुरुपयोग केला जातो तसा सी.बी.आय.चाही दुरुपयोग केला
    जात आहे. त्यामुळे तेथेही योग्य तपास होण्याची खात्री नाही.

close