पोलादी सत्य :सदानंद मोरे यांची मुलाखत

November 12, 2013 10:19 PM1 commentViews: 74
  • Surendra Deshpande

    1947 che darmyan fakt congress ha ekach paksh hota tyat sarv samavista hote karan ladha britisha viruddha hota. swatantrya milalyanantar gandhini congress visarjit kara asa salla dila parantu nerhru yanna khatri hoti ki congress visarjit zali ki aple pan visarjan hoanr mhanun tyanni gandhijincha salla avherala va gandhi chi hatya hou dili va hatya zalyavar tycha 70 varshe labh ghetla..

close