जबाबदारी कुणाची?

December 26, 2013 10:20 PM1 commentViews: 231
  • Sandip Bhoi

    स्वच्छ प्रतिमेचा बुरखा घातलेल्या मंत्री महोदयाना सांगू इच्छितो की सगळे घोताळे हे अधिकारांचा (गैर) वापर करूनच केले आहेत. आणि तुम्ही परत अधिकारांचीच भाषा करता.

close