‘100 शकलं पडतील’

January 4, 2014 11:07 PM1 commentViews: 243

  • Sham Dhumal

    भ्रष्टाचारी लोकांचा बचाव करणारे चालू पंतप्रधान ह्यांना आवडतात का?
    घोटाळे करुन देशाची संपत्ती लुटणारे चालू सरकार हवे आहे का?

close