राज-गडकरी एकत्र

February 22, 2014 6:29 PM1 commentViews: 1900

  • umesh jamsandekar

    गडकरी नेहमीच मी इतरांपेक्षा वेगळा आहे हे दाखवण्याच काम करत असतात त्यामुळे राज यांच्याशी ते जुळवून घेत असावेत.

close