होऊ दे खर्च

February 24, 2014 11:00 AM1 commentViews: 273
  • सागर गाटे

    होऊ दे खर्च…जनता आहे भोळी,घे तोपर्यंत भाजून तुझी पोळी!
    पण एक दिवस असा येईल रडत बसताल जेलमध्ये ……………”हर कुत्ते का दिन आता है”.

close