..तर गावितांची हकालपट्टी

March 17, 2014 8:42 PM1 commentViews: 883
  • राजे

    अजीत पवार तुझी सगळी गुर्मी लोकसभा निवडणुकीनंतर कुठे जाईल सांगता येत नाही, आत्ताच मोठ्या पवारांनी पलटी मारली आहे, जाऊन त्यांना विचार पुढे काय रणनीती आखायची आहे

close