मराठवाड्यातील विजयी उमेदवार

October 22, 2009 3:28 PM0 commentsViews: 25

मराठवाडानांदेड जिल्हा :किनवट : जाधव प्रदिप हेमसिंग- राष्ट्रवादी काँग्रेस हदगाव : पवार माधवराव – काँग्रेसभोकर : चव्हाण अशोकराव- काँग्रेसमुखेड : हनमंत व्यकंटराव पाटील – काँग्रेस नायगाव : वसंत चव्हाण – अपक्ष देगलूर : रावसाहेब चांदोबा जयदत्त अंतापूरकर – काँग्रेस लोहा : शंकरराव गणेशराव धोंडगे – राष्ट्रवादी काँग्रेस नांदेड दक्षिण : ओमप्रकाश गणेशलाल पोकर्णा – काँग्रेस नांदेड उत्तर : दत्तात्रय पांडुरंग सावंत – काँग्रेस परभणी जिल्हा : परभणी : बंडू जाधव – शिवसेनाजिंतूर : रामप्रसाद बोर्डीकर – काँग्रेसगंगाखेड : सिताराम घनदाट – अपक्ष पाथ्री : सौ. मिरा कल्याण रेंगे – शिवसेना हिंगोली जिल्हा :हिंगोली : पाटील भाऊराव बाबुराव – काँग्रेसकळमनुरी : राजीव सातव- काँग्रेसवसमत : जयप्रकाश दांडेगावकर- राष्ट्रवादी काँग्रेसजालना जिल्हा :जालना : कैलास गोरंट्याल – काँग्रेस भोकरदन : चंद्रकांत पुंडलिकराव दानवे – राष्ट्रवादी काँग्रेसपरतूर : सुरेश कन्हैयालाल जेथलिया – अपक्षघनसावंगी : राजेश टोपे – राष्ट्रवादी काँग्रेसबदनापूर : संतोष वसंतराव सांबरे – शिवसेना औरंगाबाद जिल्हा :कन्नड : हर्षवर्धन रायभान जाधव – मनसेवैजापूर : आर.एम.वाणी – शिवसेना फुलंब्री : डॉ.कल्याण वैजीनाथराव काळे – काँग्रेससिल्लोड : अब्दुल सत्तार अब्दुल नवी – काँग्रेस गंगापूर : प्रशांत बन्सीलाल बंब – अपक्षपैठण : संजय वाघचौरे – राष्ट्रवादी काँग्रेसऔरंगाबाद पुर्व : राजेंद्र जवाहरलाल दर्डा – काँग्रेसऔरंगाबाद मध्य : प्रदीप शिवनारायण जैस्वाल – अपक्ष (शिवसेना बंडखोर)औरंगाबाद पश्चिम : संजय पांडुरंग शिरसाठ – शिवसेनाबीड जिल्हा :बीड : जयदत्त सोनाजीराव क्षीरसागर – राष्ट्रवादी काँग्रेसआष्टी : सुरेश रामचंद्र धस – राष्ट्रवादी काँग्रेसगेवराई : पंडीत बदामराव लहुराव – राष्ट्रवादी काँग्रेसकेज : डॉ. विमल मुंदडा – राष्ट्रवादी काँग्रेसपरळी : पंकजा मुंडे पालवे – भाजपा माजलगाव : प्रकाश सुंदरराव सोळुंके – राष्ट्रवादी काँग्रेसलातूर जिल्हा :लातूर शहर : अमित देशमुख – काँग्रेसलातूर ग्रामीण : वैजानाथ शिंदे – काँग्रेसऔसा : बस्वराज पाटील – काँग्रेसअहमदपूर : बाबासाहेब पाटील- तिसरी आघाडी उदगीर : सुधाकर भालेराव – भाजपा निलंगा : डॉ.शिवाजीराव पाटील निलंगेकर – काँग्रेस उस्मानाबाद जिल्हा :उस्मानाबाद : ओमराजे निंबाळकर – शिवसेनातुळजापूर : मधुकर चव्हाण – काँग्रेसपरंडा : राहूल मोटे – राष्ट्रवादी काँग्रेसउमरगा : ज्ञानराज चौगुले – शिवसेना

close