देवगिरी �क�सप�रेसमध�ये फोटोवरून दोन गटात वाद, जालना स�टेशनवर दगडफेक

October 11, 2008 5:07 PM0 commentsViews: 12

11 ऑकà¥�टोबर, जालना – देवगिरी à¤�कà¥�सपà¥�रेसमधà¥�ये डॉकà¥�टर बाबासाहेब आंबेडकरांचà¥�या फोटोवरून पà¥�रवाशांचà¥�या दोन गटात वाद à¤�ाला. या वादाचं रà¥�पांतर पà¥�ढे जालना रेलà¥�वे सà¥�थानकावर दगडफेकीत à¤�ालं. यामà¥�ळे देवगिरी à¤�कà¥�सपà¥�रेस अडीच तास जालनà¥�यामधà¥�ये थांबवणà¥�यात आली होती. गाडीतला पà¥�रकार जालना सà¥�थानकावर पोलिसांना सांगणà¥�यात आला. पण गà¥�नà¥�हा नोंदवणà¥�यास उशीर à¤�ालà¥�यामà¥�ळं संतपà¥�त जमावानं दगडफेक सà¥�रू केली. याच गाडीतून नांदेडला जाणारà¥�‍या सांसà¥�कृतिक मंतà¥�री अशोक चवà¥�हाण यांना मातà¥�र तातडीनं सà¥�रकà¥�षित सà¥�थळी हलवणà¥�यात आलं.

close