सेन�सेक�स आणि निफ�टीमध�ये घसरण

October 23, 2008 6:36 AM0 commentsViews: 5

23 ऑक�टोबर, म�ंबईशेअर मार�केटमध�ये ट�रेडिंगच�या स�र�वातीलाच सेन�सेक�समध�ये घसरण �ाली आहे. सेन�सेक�स 10 हजारांच�या खाली आला आहे. निफ�टीतही घसरण �ाली असून तो 3 हजारांच�या खाली आहे. शेअर मार�केटमध�ये 329.93 अंशांची घसरण �ाली असून सेन�सेक�स 9839.97 अंशांवर स�थिरावला आहे, तर निफ�टीमध�ये 96.20 अंशांची घसरण �ाली असून तो 2968.95 अंशांवर स�थिरावला आहे. ज�लै 2006 नंतर निफ�टी पहिल�यांदाच 3 हजारांच�या खाली आला आहे.

close