ग�रेट भेट :संजय गायकवाड

February 16, 2011 6:42 PM0 commentsViews: 9

गेलà¥�या सहा वरà¥�षामधà¥�ये जà¥�या तरूण उदà¥�योजकानी भारतीय उदà¥�योजक जगावर आपला ठसा उमटवला आहे तà¥�यापैकी संजय गायकवाड हे à¤�क. तà¥�यांचा वà¥�हॅलà¥�यà¥�à¤�बल गà¥�रà¥�प दीडशे कोटींचà¥�यावर गेला आहे आणि तà¥�यांची यà¥�à¤�फओ ही कंपनी आहे ही जगातील सरà¥�वात मोठी डिजिटल सिनेमा कंपनी मà¥�‍हणून ओळखली जाते. संजय गायकवाड यांनी सिनेमा जगात मोठ परिवरà¥�तन घडवून आणलं असं मà¥�हणतात. अशा या आधà¥�निक मराठी उदà¥�योजकाची ही गà¥�रेट भेट…

close