पृथ�वीराज चव�हाण सरकारची 100 दिवसांची वाटचाल समाधानकारक आहे का?

February 18, 2011 6:03 PM0 commentsViews: 41

18 फेब�र�वारी

पृथ�वीराज चव�हाण सरकारची 100 दिवसांची वाटचाल समाधानकारक आहे का? असा आजचा चर�चेचा विषय होता.ज�येष�ठ पत�रकार प�रफ�ल�ल मारपकवार, का�ग�रेसचे आमदार भाई जगताप, विरोधी पक�ष नेते �कनाथ खडसे, सामाजिक कार�यकर�त�या रूपाताई क�लकर�णी सहभागी �ाले होते.

close