कसाबचà¥�या खटलà¥�यातील फहीम अनà¥�सारी आणि सबाउदà¥�दीन शेख यांची à¤�ालेली सà¥�टका हे सरकारी पकà¥�षाचं अपयश आहà

February 21, 2011 6:03 PM0 commentsViews: 8

21 फेब�र�वारी

कसाबच�या खटल�यातील फहीम अन�सारी आणि सबाउद�दीन शेख यांची �ालेली स�टका हे सरकारी पक�षाचं अपयश आहे का ? असा आजचा चर�चेचा विषय होता.विशेष सरकारी वकिल �ड. उज�ज�वल निकम ,माजी आयपी�स अधिकारी स�धाकर स�राडकर, भाजपचे खासदार किरीट सोमैयाका�ग�रेसचे नेते जनार�दन चांदूरकर, जमियते उलेमा महाराष�ट�रचे सेक�रेटरी ग�ल�ार आ�मी सहभागी �ाले होते.

close