शोभा डेंच्या ट्वीटवरून वाद

July 31, 2013 6:52 PM1 commentViews: 276
  • manoj s.

    शोभा च्या अंगात मोरारजी देसाई आला वाटते.. हिला काय कळणार 106 हुत्तात्म्यांची संयुक्त महाराष्ट्रा साठी ची बलिदने.. थोड्या दिवसानी बाई म्हणतील भारताचे तुकडे करा आणि अमेरिका किवा इंग्लेंड ला जोडा किवा छोटे छोटे देश निर्माण करा.. मुंबई महाराष्ट्राची आहे आणि राहील.. हिला मुंबईत पाहूल ठेऊ देऊ नका..

close