अँटनींनी चूक सुधारली

August 8, 2013 5:16 PM1 commentViews: 123
 • Sham Dhumal

  नेत्यांच्या संरक्षणासाठी जनतेचा अफाट पैसा खर्च कला जातो.
  ज्यांनी स्वत:चे संरक्षण अनेक पटीने वाढवून घेतले आहे, त्यांना
  अतिरेकी किंवा पाकिस्तानी हल्ल्यांची दखल घ्यावी असे वाटत नसावे.
  हल्ल्यामध्ये बळी पडतात ते रक्षक, जवान किंवा जनता. त्यामुळे
  नेत्यांना सुख-दु:ख वाटत नाही.

close