गोपीनाथ मुंडे-धनंजय मुंडे आमनेसामने

September 2, 2013 10:55 PM1 commentViews: 2282
  • किशोर घायाळ

    काकांनी असे भरपूर घाव सहन केलेले आहेत आणि या बीड जिल्ह्यात त्यांनी भरपूर जणांना मोठ केलय , आणि मोठ झाल्या नंतर ते सगळे साहेबाना सोडून गेले … आणि मला एक समजत नाही पुतण्या हा जनतेतून निवडणूक का लढवत नाही ….

close