S M L

य�वा राष�ट�रक�ल स�पर�धेसाठी प�णे सज�ज

11 ऑकà¥�टोबर, पà¥�णे - पà¥�णà¥�यात होणारà¥�‍या यà¥�वा राषà¥�टà¥�रकà¥�ल सà¥�परà¥�धेची तयारी जवळपास पूरà¥�ण à¤�ाली आहे. सà¥�परà¥�धा यशसà¥�वीरितà¥�या पार पडावी यासाठी आयोजकांबरोबरच पोलीसयंतà¥�रणा सजà¥�ज à¤�ालीय . सà¥�रकà¥�षा वà¥�यवसà¥�था आणि टà¥�रफिक डायवà¥�हरà¥�शन याची माहिती पोलीसांनी पतà¥�रकार परिषदेने दिली. रविवारीपासून ही सà¥�परà¥�धा सà¥�रà¥� होत आहे.पà¥�णà¥�यात 12 ते 18 ऑकà¥�टोबर दरमà¥�यान तिसरà¥�‍या यà¥�वा राषà¥�टà¥�रकà¥�ल सà¥�परà¥�धेला सà¥�रवात होईल. बाà¤�बसà¥�फोटाशी संबधित चार जणांना नà¥�कतीच पà¥�णà¥�यात अटक à¤�ाली . या पारà¥�शà¥�वभूमीवर सà¥�परà¥�धेदरमà¥�यान कडक पोलीस बंदोबसà¥�त ठेवणà¥�यात आला आहे. सà¥�मारे साडेआठ हजार पोलीस बंदोबसà¥�तासाठी सजà¥�ज आहेत .' शहरात जागोजागी पोलिसांचं आसà¥�तितà¥�व जाणवून येईल अशी आमà¥�ही काळजी घेतली आहे. बालेवाडी सà¥�टेडियमचà¥�या आतमधà¥�ये चारही बाजूंना वà¥�हास टायरà¥�सची भिंत बांधणà¥�यात आली आहे. आमà¥�ही सरà¥�व पà¥�रकारे सà¥�रकà¥�षेची काळजी आमà¥�ही घेतली आहे, अशी माहिती पोलीस निरिकà¥�षक सतà¥�यपाल सिंह यांनी दिली. 'सà¥�परà¥�धा पà¥�णà¥�याजवळचà¥�या बालेवाडी कà¥�रीडा संकà¥�लात होणार आहे. वाहतà¥�कीवर नियंतà¥�रण आणणà¥�यासाठी बाहेरून येणारà¥�‍या वाहनांना बालेवाडी परिसरात येणà¥�यास बंदी घालणà¥�यात आली आहे. सकाळी आठ ते रातà¥�री आठ दरमà¥�यान अतà¥�यावशà¥�यक सेवा वगळता कोणतà¥�याही वाहनांना शहरात पà¥�रवेश दिला जाणार नाहीये. सà¥�रकà¥�षेसाठी मोबाईल कॅमेरे आणि बाटलà¥�या बाळगणà¥�यालाही मनाई करणà¥�यात आली आहे . तà¥�याचबरोबर लोंकानी सà¥�वत:चà¥�या वाहनांनी पà¥�रवास न करता बसचा वापर करावा असं आवाहन पोलिसांतरà¥�फे करणà¥�यात आलं आहे . सà¥�परà¥�धà¥�येदरमà¥�यान अकरा मारà¥�गांवरून सारà¥�वजनिक बसेसची वà¥�यवसà¥�था करणà¥�यात आली आहे.

आईबीएन लोकमत | Updated On: Oct 11, 2008 05:23 PM IST

य�वा राष�ट�रक�ल स�पर�धेसाठी प�णे सज�ज

11 ऑकà¥�टोबर, पà¥�णे - पà¥�णà¥�यात होणारà¥�‍या यà¥�वा राषà¥�टà¥�रकà¥�ल सà¥�परà¥�धेची तयारी जवळपास पूरà¥�ण à¤�ाली आहे. सà¥�परà¥�धा यशसà¥�वीरितà¥�या पार पडावी यासाठी आयोजकांबरोबरच पोलीसयंतà¥�रणा सजà¥�ज à¤�ालीय . सà¥�रकà¥�षा वà¥�यवसà¥�था आणि टà¥�रफिक डायवà¥�हरà¥�शन याची माहिती पोलीसांनी पतà¥�रकार परिषदेने दिली. रविवारीपासून ही सà¥�परà¥�धा सà¥�रà¥� होत आहे.पà¥�णà¥�यात 12 ते 18 ऑकà¥�टोबर दरमà¥�यान तिसरà¥�‍या यà¥�वा राषà¥�टà¥�रकà¥�ल सà¥�परà¥�धेला सà¥�रवात होईल. बाà¤�बसà¥�फोटाशी संबधित चार जणांना नà¥�कतीच पà¥�णà¥�यात अटक à¤�ाली . या पारà¥�शà¥�वभूमीवर सà¥�परà¥�धेदरमà¥�यान कडक पोलीस बंदोबसà¥�त ठेवणà¥�यात आला आहे. सà¥�मारे साडेआठ हजार पोलीस बंदोबसà¥�तासाठी सजà¥�ज आहेत .' शहरात जागोजागी पोलिसांचं आसà¥�तितà¥�व जाणवून येईल अशी आमà¥�ही काळजी घेतली आहे. बालेवाडी सà¥�टेडियमचà¥�या आतमधà¥�ये चारही बाजूंना वà¥�हास टायरà¥�सची भिंत बांधणà¥�यात आली आहे. आमà¥�ही सरà¥�व पà¥�रकारे सà¥�रकà¥�षेची काळजी आमà¥�ही घेतली आहे, अशी माहिती पोलीस निरिकà¥�षक सतà¥�यपाल सिंह यांनी दिली. 'सà¥�परà¥�धा पà¥�णà¥�याजवळचà¥�या बालेवाडी कà¥�रीडा संकà¥�लात होणार आहे. वाहतà¥�कीवर नियंतà¥�रण आणणà¥�यासाठी बाहेरून येणारà¥�‍या वाहनांना बालेवाडी परिसरात येणà¥�यास बंदी घालणà¥�यात आली आहे. सकाळी आठ ते रातà¥�री आठ दरमà¥�यान अतà¥�यावशà¥�यक सेवा वगळता कोणतà¥�याही वाहनांना शहरात पà¥�रवेश दिला जाणार नाहीये. सà¥�रकà¥�षेसाठी मोबाईल कॅमेरे आणि बाटलà¥�या बाळगणà¥�यालाही मनाई करणà¥�यात आली आहे . तà¥�याचबरोबर लोंकानी सà¥�वत:चà¥�या वाहनांनी पà¥�रवास न करता बसचा वापर करावा असं आवाहन पोलिसांतरà¥�फे करणà¥�यात आलं आहे . सà¥�परà¥�धà¥�येदरमà¥�यान अकरा मारà¥�गांवरून सारà¥�वजनिक बसेसची वà¥�यवसà¥�था करणà¥�यात आली आहे.

बातम्यांच्या अपडेटसाठी लाईक करा आमच्या फेसबुक पेजला , टि्वटरवर आणि जी प्लस फाॅलो करा

Tags:
First Published: Oct 11, 2008 05:23 PM IST

लोकप्रिय बातम्या

ताज्या बातम्या

ibnlokmat
close