S M L

बि�नेस न�यूजपेपरच�या प�रम�ख बातम�या

22 ऑकà¥�टोबर, मà¥�ंबईइकॉनॉमिक टाईमà¥�समधà¥�ये पंतपà¥�रधांनांचà¥�या कालचà¥�या पà¥�रमà¥�ख पीà¤�सयू बà¤�करà¥�ससोबत à¤�ालेलà¥�या बैठकीची हेडलाईन आहे. पंतपà¥�रधान मनमोहन सिंग यांनी देशातलà¥�या सारà¥�वजनिक बà¤�कांना उदà¥�योगांसाठी विशेषत : इनà¥�फà¥�रासà¥�टà¥�रकà¥�चर इंडसà¥�टà¥�रीसाठी करà¥�ज उपलबà¥�ध करून दà¥�यावं अशी थेट सूचना केली आहे. या बैठकीला à¤�सबीआय, यà¥�बीआय, पीà¤�नबी आणि बीओआयचे पà¥�रमà¥�ख हजर होते. पंतपà¥�रधानांनी देशातलà¥�या चलनपà¥�रवठà¥�याचà¥�या समसà¥�येचा पूरà¥�ण आढावा घेतलà¥�याचं इकॉनॉमिक टाईमà¥�सचà¥�या या बातमीत मà¥�हटलंय. बिà¤�नेस सà¥�टà¤�डरà¥�डनं आज तीन बातमà¥�या पà¥�रमà¥�ख पानावर दिलà¥�या आहेत. तà¥�यापैकी à¤�क मà¥�हणजे विदेशी वितà¥�तीय संसà¥�थाची गà¥�ंतवणà¥�कीबाबतचà¥�या नियमात फेरबदल करून तà¥�यांची मरà¥�यादा वाढवणà¥�याचा सरकार विचार करत आहे. दà¥�सरी बातमी पेटà¥�रोलियम मंतà¥�री मà¥�रली देवरा à¤�अरलाईनà¥�स कंपनà¥�या आणि ऑईल कंपनà¥�यांचà¥�या पà¥�रमà¥�खांबरोबर आज होत असलेलà¥�या बैठकीबदà¥�दल आहे. तिसरी पण सधà¥�याचà¥�या परिसà¥�थितीत महतà¥�तà¥�वाची अशी बातमी आहे. नॉरà¥�वे देशाचा पेंशन फंड संभाळणारी सॉवà¥�हरिन वेलà¥�थ फंड भारतीय शेअरमारà¥�केटमधà¥�ये तबà¥�बल दोन बिलियन मà¥�हणजे 9,772 कोटींची गà¥�ंतवणूक करणार आहे. मिंट बिà¤�नेस पेपरनं तà¥�यांचà¥�या पहिलà¥�या पानावर तीन बातमà¥�या दिलà¥�यात. तà¥�यातली à¤�क तर नॉरà¥�वेचà¥�या फंडची आहे. मिंटमधील दà¥�सरà¥�‍या बातमीत देशातलà¥�या बà¤�काना डॉलरची परà¥�यायानं विदेशी चलनाची चणचण जाणवतेय आणि ती आरबीआयनं पूरà¥�ण करावी, अशी भारतीय बà¤�कांची अपेकà¥�षा आहे. तिसरà¥�‍या बातमीत खासदारांचà¥�या à¤�का समितीनं सरकारनं लà¤�ड अ‍ॅकà¥�विà¤�ेशन बिलापà¥�रमाणे वागत रिकामà¥�या पडलेलà¥�या जमिनींचा ताबा घà¥�यावा, अशी सूचना केली आहे.

आईबीएन लोकमत | Updated On: Oct 22, 2008 10:19 AM IST

बि�नेस न�यूजपेपरच�या प�रम�ख बातम�या

22 ऑकà¥�टोबर, मà¥�ंबईइकॉनॉमिक टाईमà¥�समधà¥�ये पंतपà¥�रधांनांचà¥�या कालचà¥�या पà¥�रमà¥�ख पीà¤�सयू बà¤�करà¥�ससोबत à¤�ालेलà¥�या बैठकीची हेडलाईन आहे. पंतपà¥�रधान मनमोहन सिंग यांनी देशातलà¥�या सारà¥�वजनिक बà¤�कांना उदà¥�योगांसाठी विशेषत : इनà¥�फà¥�रासà¥�टà¥�रकà¥�चर इंडसà¥�टà¥�रीसाठी करà¥�ज उपलबà¥�ध करून दà¥�यावं अशी थेट सूचना केली आहे. या बैठकीला à¤�सबीआय, यà¥�बीआय, पीà¤�नबी आणि बीओआयचे पà¥�रमà¥�ख हजर होते. पंतपà¥�रधानांनी देशातलà¥�या चलनपà¥�रवठà¥�याचà¥�या समसà¥�येचा पूरà¥�ण आढावा घेतलà¥�याचं इकॉनॉमिक टाईमà¥�सचà¥�या या बातमीत मà¥�हटलंय. बिà¤�नेस सà¥�टà¤�डरà¥�डनं आज तीन बातमà¥�या पà¥�रमà¥�ख पानावर दिलà¥�या आहेत. तà¥�यापैकी à¤�क मà¥�हणजे विदेशी वितà¥�तीय संसà¥�थाची गà¥�ंतवणà¥�कीबाबतचà¥�या नियमात फेरबदल करून तà¥�यांची मरà¥�यादा वाढवणà¥�याचा सरकार विचार करत आहे. दà¥�सरी बातमी पेटà¥�रोलियम मंतà¥�री मà¥�रली देवरा à¤�अरलाईनà¥�स कंपनà¥�या आणि ऑईल कंपनà¥�यांचà¥�या पà¥�रमà¥�खांबरोबर आज होत असलेलà¥�या बैठकीबदà¥�दल आहे. तिसरी पण सधà¥�याचà¥�या परिसà¥�थितीत महतà¥�तà¥�वाची अशी बातमी आहे. नॉरà¥�वे देशाचा पेंशन फंड संभाळणारी सॉवà¥�हरिन वेलà¥�थ फंड भारतीय शेअरमारà¥�केटमधà¥�ये तबà¥�बल दोन बिलियन मà¥�हणजे 9,772 कोटींची गà¥�ंतवणूक करणार आहे. मिंट बिà¤�नेस पेपरनं तà¥�यांचà¥�या पहिलà¥�या पानावर तीन बातमà¥�या दिलà¥�यात. तà¥�यातली à¤�क तर नॉरà¥�वेचà¥�या फंडची आहे. मिंटमधील दà¥�सरà¥�‍या बातमीत देशातलà¥�या बà¤�काना डॉलरची परà¥�यायानं विदेशी चलनाची चणचण जाणवतेय आणि ती आरबीआयनं पूरà¥�ण करावी, अशी भारतीय बà¤�कांची अपेकà¥�षा आहे. तिसरà¥�‍या बातमीत खासदारांचà¥�या à¤�का समितीनं सरकारनं लà¤�ड अ‍ॅकà¥�विà¤�ेशन बिलापà¥�रमाणे वागत रिकामà¥�या पडलेलà¥�या जमिनींचा ताबा घà¥�यावा, अशी सूचना केली आहे.

बातम्यांच्या अपडेटसाठी लाईक करा आमच्या फेसबुक पेजला , टि्वटरवर आणि जी प्लस फाॅलो करा

Tags:
First Published: Oct 22, 2008 10:19 AM IST

लोकप्रिय बातम्या

ताज्या बातम्या

ibnlokmat
close